was successfully added to your cart.

Dacă nu ar exista complicitatea celor de la Agenția Națională Pentru Mediu, societatea PROTAN SA CODLEA ar trebui să fie închisă fiindcă nu respectă cele prevăzute în AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU NR. SB 49 din 30.10.2006 cu ultima revizuire la 02.12.2014.

Dacă tot aveau Convenția nr. 4/2012 încheiata cu SC EUROPIG SA Șercaia, pentru preluarea apelor uzate tehnologice (apa de constituție) rezultate din procesul tehnologic și contractul nr. 3458/2009 încheiat cu SC GOSPODĂRIE COMUNALA SA Sf. Gheorghe, pentru vidanjarea periodica a apelor uzate din bazinul vidanjabil, de ce deversau pe câmpuri și pe terenuri abandonate cu cisternă închiriată de la un om de afaceri din Codlea?

Referitor la miros, s-au respectat cele trecute în autorizația integrată de mediu?

Codlenii zic că nu, primarul zice că da!

Cine are dreptate?

Documentul în discuție:

”9.1.1.1. Titularul activității/operatorul are obligația reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire și control privind:

transportul, manipularea și neutralizarea deșeurilor de origine animală;

– controlul proceselor;

– întreținerea echipamentelor de depoluare.

9.1.1.2 Titularul activității se va asigura ca toate operațiile de pe amplasament să fie realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Titularul activității, în condițiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menținerea zonelor de protecție sanitară definite conform O.M.S. nr.119/2014

9.1.1.3. Titularul activității își va planifica activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (anumite lucrări de întreținere) ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanțe mari. În paralel cu implementarea măsurilor de realizare a stației de epurare, tehnologia de epurare va prevedea măsuri pentru reducerea mirosurilor persistente. Se va face instruirea personalului pentru a-si desfășura activitatea astfel încât nivelul mirosurilor emise să fie redus.

Titularul/operatorul activității are obligația evaluării și identificării tuturor surselor posibile de emisii fugitive din cadrul platformei industriale (aerisiri, uși, geamuri, sisteme de depozitare, sisteme de transport, instalații productive etc.) și luarea măsurilor de minimizare/reducere ce se impun bazate pe cele mai bune tehnici disponibile.

Pentru apă:

Tipurile de ape uzate evacuate de pe platforma S.C. Protan S.A. – Sucursala Codlea sunt:

• ape uzate menajere, cu debit maxim 6,9 mc/zi, evacuate în pârâul Vulcănița, după preepurarea lor prin decantorul societății;

• ape uzate tehnologice, care necesită epurare:

– apa uzată din procesele de neutralizare – condens, cu debit maxim 122,3 mc/zi evacuate în pârâul Vulcanița, după preepurarea lor prin decantorul societății;

– apa uzată provenită din restul activităților tehnologice-spălări platforme, spălări interioare hale de procesare și utilaje, cu debit max. 138,4 mc/zi, evacuate în pârâul Vulcănița, după preepurarea lor prin decantorul societății.

– apa de constituție din procesul de neutralizare al deșeurilor, cu debit max. 70 mc/zi, din care un debit de cca. 40 mc/zi este recirculat, debitul maxim 30 mc/zi fiind stocat în doua rezervoare, si transportat prin intermediul cisternelor proprietate PROTAN, la linia de tratare nămol a stației de epurare a S.C. Gospodărire Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, conform contract nr. 3458/10.07.2009.

• ape pluviale provenite din zona septică, evacuate în pârâul Vulcănița, după preepurarea lor prin ape pluviale provenite din zona aseptică, evacuate în pârâul Vulcănița, după preepurarea lor prin decantorul societății decantorul societății”