was successfully added to your cart.

Care este cadrul general de evaluare?

Evaluarea calității aerului înconjurător se realizează, conform cerințelor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, pentru dioxid de sulf, dioxid de azot și oxizi de azot, particule in suspensie PM(10) si PM(2,5), plumb, benzen, monoxid de carbon, arsen, cadmiu, nichel.

Evaluarea calității aerului se realizează la nivel național, prin măsurări în puncte fixe, cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, aflată în administrarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, cât și prin modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer folosind datele din inventarele de emisii, inclusiv din municipiul Codlea.

În baza rezultatelor, municipiul Codlea a fost încadrat în regimul de gestionare II a calității aerului, conform Ordinului de ministru nr. 1206/2015.

În acest Regim II de gestionare sunt încadrate zonele în care nu sunt identificate depășiri ale valorilor limită pentru poluanții specifici menționați în Legea nr. 104/2011.

Pentru realizarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați (PRTR), au raportat depășiri ale pragurilor prevăzute pentru emisiile de amoniac (NH3) și compuși organici volatili (COV), în aer, următorii operatori economici de pe raza teritorială a municipiului Codlea:

  1. SC ROLEM SRL Codlea

poluant -compuși organici volatili (COV),

– elementul de mediu afectat – aer, măsuri – monitorizări

-măsuri luate pentru reducerea poluării: a aplicat un Plan de reducere a emisiilor COV

 2. SC AVICOLA BUCURESTI SA – Filiala CSHD Codlea

– poluant-NH3 (amoniac)

elementul de mediu afectat – aer

măsuri luate pentru reducerea poluării – monitorizări

3. AVICOD SA – FERMA 3 Codlea-reprezentant legal Manole Dionisie (consilier local PNL)

– poluant-NH3 (amoniac)

elementul de mediu afectat – aer

măsuri luate pentru reducerea poluării – monitorizări

4. SC BRAVCOD SA-FERMA 5 Codlea – reprezentant legal Muntean Nicoleta.

5. SC BRAVCOD SA-FERMA DEALUL FRUMOS

6. SC BRAVCOD SA-FERMA 2

7. SC BRAVCOD SA-FERMA 1

– poluant-NH3 (amoniac)

– elementul de mediu afectat – aer

– măsuri luate pentru reducerea poluării – monitorizări

Pentru cine nu cunoaște Bravcod, (a cărui reprezentant legal este Muntean Nicoleta-soția primarului Muntean Cătălin George) face parte din același grup cu firma Galli Gallo care a dat cu chirie cele patru ferme de creștere a curcanilor arătate mai sus. Aceasta pentru a beneficia de subvenția de creștere a curcanilor. „Motivul pentru care debitoarea a considerat necesară această operațiune este pentru a se obține, de către firma chiriașă, subvenția pentru creșterea curcanilor în conformitate cu prevederile Ordinului nr.239/2012, societatea debitoare nemaicalificându-se pentru obținerea acestor subvenții, datorită apariției stării de insolvență.” (conform ECONOMICA. net).

Pentru poluare olfactivă:

Având în vedere reclamațiile repetate în timp referitoare la disconfortul cauzat de SC PROTAN SA Codlea (miros) s-au luat unele măsuri pentru diminuarea disconfortului.

În actele de reglementare emise de APM Brașov au fost impuse măsuri, urmând ca până la finele anului 2015 să fie finalizată executarea sistemului de epurare și racordarea la canalul colector al Stației de epurare Feldioara.

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, pentru această zonă, în perioada următoare Consiliul Județean Brașov va elabora un plan de menținere a calității aerului.

Toate informațiile solicitate și furnizate fac referire la gestionarea calității aerului pentru zona Codlea.

Așadar aceștia sunt principalii poluatori ai aerului în Codlea.

Pentru toate disconforturile create, lor trebuie să le ”mulțumim”.

Și când te gândești că ironia sorții face ca primarul Cătălin Muntean (la nivel declarativ, evident) să vrea să facă din Codlea oraș turistic în timp ce firmele sale poluează aerul orașului.

Probabil că o mică cură de amoniac combinată cu putoarea de la Protan SA face bine unui eventual turist rătăcit prin orășelul nostru.

Leave a Reply