was successfully added to your cart.

Conflictul dintre cetățenii de pe str. Nouă și administrația locală a făcut posibil ca fostele conducte antiacide ale Coloromului să intre de drept în patrimoniul Codlei.

Atunci când am cerut ca apa pluvială să-și deverseze cantitatea de apă colectată în fosta canalizare a Coloromului, singura canalizare care ar permite preluarea apei în condiții de siguranță ni s-a comunicat: ”că această conductă se află în proprietatea privată a S.C.AVASCA S.A și este nefuncțională.

Ulterior am reclamat faptul că cei de la filiala locală a Companiei Apa, cu doar câteva zile înainte de asfaltare, cu știința celor din primărie (lucru confirmat de conducerea locală a Companiei Apa în discuția avută cu dânșii) au fost racordați cu canalizarea locuitorii de la numerele 99-107 și cei de pe strada Toamnei, iar fenomenul este de mai mare anvergură pe strada Nouă, lucru pe care, dat fiind circumstanțele prezentate de ei, îl consideram profund nelegal și solicitam să se facă demersuri ca să se intre de urgență în legalitate.

Administrația locală a făcut acest lucru și în acest moment S.C. AVASCA S.A a cedat conductele de fapt și de drept: ”În opinia subscrisei orice asemenea conducte dezafectate aflate în subsolul drumurilor din domeniul public al UAT Codlea, în temeiul art. 559 alin. (2), coroborat cu art 554 alin. (1) și (2) C. Civ., fac obiectul unui drept de proprietate publica al UAT Codlea și Dvs. le puteți folosi după cum considerați de cuviință, fără a avea nevoie de un acord special din partea subscrisei.

Cu toate acestea, în măsură în care Dvs. considerați că pentru a utiliza conductele dezafectate aflate pe domeniul public al UAT Codlea, aveți nevoie de acordul subscrisei, vă informăm că subscrisa nu ne opunem la nici un asemenea demers.”

Totuși S.C. AVASCA S.A a pus unele condiții: ”În acest sens, în măsură în care veți identifica și veți decide să utilizați asemenea conducte vă revine întreaga responsabilitate pentru:

(i) Identificarea corecta a traseului conductelor, astfel încât în nici o situație să nu afectați terenurile proprietatea subscrisei sau ale unor terți;

(ii) Verificarea stării tehnologice a conductelor (spărturi / scurgeri) și a conformității acestora pentru evacuarea apelor uzate (verificând eventualitatea existentei unor depuneri de substanțe toxice / chimice / reziduuri ramase din activitatea Colorom care ar putea face conductele neconforme pentru evacuarea apelor uzate menajere, conform standardului de clasificare a încărcării cu reziduuri a apelor uzate);

(iii) Blindarea capetelor de coloana la ieșirile din conducta dezafectata, astfel încât sa nu fie afectata nici proprietatea subscrisei și nici terții.”

Galerie foto documente:

Este foarte bine că administrația locală s-a mișcat la insistențele noastre și a făcut acest demers și a clarificat situația dar rămân în suspensie aspectele referitoare la utilizarea acestor conducte de către Compania Apa Brașov cu atât mai mult cu cât fosta proprietară a conductelor a specificat clar anumite responsabilități.

Leave a Reply