was successfully added to your cart.

22 decembrie 2015 este termenul legal pentru ”atingerea stării bune” a apelor, conform obiectivului asumat prin implementarea Directivei Cadru a Apei CE/2000, transpusă în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

[su_note] 22 decembrie 2015 ! !!

Acesta este termenul pe care autoritățile competente și l-au asumat pentru ca pârâul Vulcănița să nu mai fie poluat și să respecte standardele europene pe care România și le-a asumat când a semnat Tratatul pentru aderarea la UE.  [/su_note]

Teoretic totul este bine, pe hârtie lucrurile sunt foarte frumoase, autoritățile ”lucrează” și ”implementează”.

Dar să vedem cum stăm în realitate:

Pentru atingerea stării ecologice bune a pârâului Vulcănița, pe tronsonul amonte Codlea – aval Hălchiu, sunt în curs de execuție și finalizare următoarele lucrări:

În municipiul Codlea:deșeuri pe Vulcănița02

Beneficiar SC Compania Apa Brașov SA

Ø    reabilitare/extindere conducte canalizare mun. Codlea , lungime totală 11551 ml – realizat 90 %;

Ø    execuție colector Codlea – Feldioara, lungime totală 16646 ml – realizat 30 % ;

Ø    stație de epurare – aglomerarea Feldioara – realizat 100 %

Beneficiar SC Protan SA – fonduri proprii

Ø    execuție sistem epurare ape uzate – realizat 100 %

Ø    racordare la colectorul Codlea – Feldioara – termen 01.12.2015

În localitatea Hălchiu:

Operator SC Compania Apa Brașov SA

Ø    reabilitare/extindere conducte canalizare localitatea Hălchiu – termen 01 .dec.2015;

Ø    racordare la colectorul Codlea – Feldioara – termen 01 .dec. 2015 ;

Lucrările menționate având ca beneficiar SC Compania Apa Brașov SA, sunt cuprinse în Master Planul Județului Brașov și au primit finanțare din fonduri europene POS Mediu, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apă/apă uzată din Județul Brașov și operatorul regional SC Compania Apa Brașov SA, pentru conformare la termenele negociate de Guvernul României în Angajamentele asumate în Tratatul de Aderare – Cap. 22 – Mediu – an conformare 2013, cu act adițional la contractul de finanțare prelungit până în decembrie 2015.

SC Protan SA Sucursala Codlea are perioadă de tranziție negociată și acordată de Uniunea Europeană cu termen maxim 31 decembrie 2015.

Pentru racordarea la colectorul de canalizare ape uzate Codlea – Stație de epurare zonală Feldioara (aflat în curs de execuție pe strada Hălchiului), SC Protan SA Sucursala Codlea a primit acordul nr. B 6466 din 04.06.2015, emis de Compania Apa Brașov SA în calitate de operator regional.

Întrebarea cea mai pertinentă la situația expusă mai sus este următoarea: Cum poate Protan SA Codlea, care pe hârtie, din punct de vedere a tratării apelor uzate, are totul pus la punct, să se lege până pe 01 decembrie 2015 la colectorul Codlea – Feldioara care este realizat doar în procent de 30 % ?
La fel, cum poate Compania Apa Brașov să se lege tot la același colector până pe 22 decembrie 2015 ca să nu mai polueze cu ape reziduale provenite din canalizarea municipiului Codlea?

Leave a Reply