was successfully added to your cart.

În dosarul nr. 5454/197 /2011 aflat pe rolul judecătoriei Brașov, completul de judecată prezidat de doamna judecător Aldea Angliana a dispus condamnarea domnului Muntean Cătălin George, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Contopește cele două pedepse urmând a executa pedeapsa cea mai grea și anume aceea de 2 ani închisoare. În baza art. 81 alin 2 Cp din 1969, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare stabilit în condițiile art. 82 Cp și anume 4 ani.portal MCG

SC Galli Gallo SRL – Codlea, prin administrator judiciar Centiu S.P.R.L. este condamnată la pedeapsa de 10.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de neluare a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și la pedeapsa de 20.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Contopește cele două pedepse urmând a executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 20.000 lei amendă penală.

Admite în partea acţiunea civilă formulată de partea civilă Lupu Casandra şi în consecinţă obligă pe inculpaţii Muntean Cătălin George şi SC Galli Gallo SRL -prin administrator judiciar Centiu S.P.R.L în solidar la plata către partea civilă a sumei de 60.000 euro echivalentul în lei curs BNR la data plăţii reprezentând daune morale.

Obligă pe Muntean Cătălin George şi SC Galli Gallo SRL prin administrator judiciar Centiu S.P.R.L la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în suma de 32.083 lei din care 24.583 lei reprezentând contravaloarea raportului de expertiză întocmit în fază de judecată la INSEMEX Petroşani ( fiecare câte 16.041,5 lei reprezentând cheltuieli judiciare).

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Brașov și ulterior prin recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Evenimentul tragic care a stat la baza prezentei sentințe este un accident colectiv de muncă petrecut la data de 11 august 2009, în cadrul căruia lucrătorul Lupu Neculai a decedat și o altă persoană a fost rănită.

Astfel pentru accidentul de la blocul 3 din incinta Fermei de Păsări nr. 3, deținută de S.C. GALLI GALLO S.R.L. Codlea, expertiza întocmită de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX PETROȘANI, la aceasta lucrând un colectiv format din 12 persoane a concluzionat că :

• evenimentul produs , în data de 11 august 2009, a fost determinat de aprinderea patului de paie din hala C, care s-a realizat SUB INFLUENȚA FUNCȚIONĂRII NESUPRAVEGHEATE A TERMONEBULIZATORULUI ;

• incendiul s-a propagat datorită materialului combustibil reprezentat de : paie, benzină, aldehidă formică, metanol, hârtie și spumă poliuretanică, mecanismul de producere fiind descris amănunțit în considerentele expertizei ;

• în timpul dezvoltării incendiului s-a produs EXPLOZIA FIZICĂ A REZERVORULUI DE BENZINĂ AL TERMONEBULIZATORULUI, URMATĂ DE EXPLOZIA CHIMICĂ A VAPORILOR DE BENZINĂ ;

• termonebulizatorul care funcționa nesupravegheat, a generat curenții de aer care au adus fragmente de paie în contact cu nichelina eleveuzelor, iar rezervorul de benzină al acestuia a generat o explozie chimică a vaporilor de benzină.

Avocații domnului Muntean Cătălin s-au apărat cu următoarele argumente:

– Răspunderea, de orice natură, nu poate fi angajată decât în condițiile existenței vinovăției ÎN RAPORT CU CAUZA/CAUZELE DETERMINANTE ALE INCENDIULUI.

– Materialul probator administrat în cauză relevă, fapt reținut documentat și de expertiza Muntean I., că sarcina realizării operațiunii de termonebulizare, prin folosirea termonebulizatorului revenea și a fost efectuată de victima Lupu Nicolae. Din motive numai de el știute, care îi sunt imputabile direct și exclusiv, a așezat termonebulizatorul pe un scaun, cu ”gura” spre hală, în ușa întredeschisă, unde l-a lăsat ÎN STARE DE FUNCȚIONARE NESUPRAVEGHEAT. ÎN ACEST FEL, NU A PUTUT CONSTATA NEREGULILE APĂRUTE, NU A OPRIT FUNCȚIONAREA TERMONEBULIZATORULUI, PRODUCÂNDU-SE EXPLOZIA FIZICĂ A REZERVORULUI, EXPLOZIA AMESTECULUI DE VAPORI DIN ACESTA, REALIZAREA UNEI AMPLORI VIOLENTE A INCENDIULUI, CU CONSECINȚELE DESCRISE ÎN LUCRĂRILE DE EXPERTIZĂ ȘI RELEVATE DE PROBELE ADMINISTRATE, URMATĂ DE CREȘTEREA DRASTICĂ A CONCENTRAȚIEI DE MONOXID DE CARBON ȘI INTOXICAREA VICTIMEI.

– În sensul de mai sus sunt elocvente declarațiile martorilor audiați și probele materiale identificate la fața locului, cele esențiale fiind neavute în vedere în cursul urmăririi penale, fapt ce a determinat o altă concluzie cu privire la cauza incidentului.

– Este, de asemenea edificatoare, împrejurarea că victima – agent veterinar – realiza operațiunea de termonebulizare, proprie sarcinilor sale de muncă, că avea obligația contractuală să respecte măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate ( a se vedea pct. M, lit. d, din Contractul individual de muncă), fișa postului său conținând obligațiile pe care le avea privind executarea acțiunilor periodice și curente de dezinfecție și deratizare în funcție de situația și fluxul tehnologic din unitate – termonebulizarea fiind efectuată în acest scop -, de a verifica utilajelor și instalațiilor ce determină un microclimat corespunzător în adăposturi și în funcție de constatări, împreună cu șefii de sectoare, trebuia să stabilească măsurile de remediere a deficiențelor ( a se vedea obligațiile înscrise la pct. 6 din fișa postului) ; să UTILIZEZE SUBSTANȚELE PERICULOASE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, MAȘINILE, APARATURA, POTRIVIT INSTRUCȚIUNILOR TEHNICE; să nu efectueze manevre nepermise ale sistemelor și instalațiilor și să colaboreze în vederea luării măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

După pronunțarea sentinței l-am întrebat domnul primar cum vede situația și mi-a declarat că regretă nespus decesul victimei, se consideră în continuare nevinovat și va apela la toate căile de atac pe care le are la dispoziție pentru a-și dovedi nevinovăția.

Dispozitivul sentinței preluat de pe portalul de justiție

Leave a Reply