was successfully added to your cart.

Deunăzi a apărut pe pagina de facebook a domnului primar Muntean Cătălin următoarea știre:
« Printre mesajele pe care le primesc în fiecare zi din partea cetățenilor și cărora le răspund căutând soluții, unul mi-a atras atenția în mod deosebit și aș dori să vi-l împărtășesc.
“Buna ziua, eu nu sunt din Codlea, dar lucrez aici. La primul contact cu acest oraș în urmă cu 12 ani mi-a sărit în ochi scrisul mare și verde de pe primărie. La acel moment, dar și acum, îmi dă impresia că este un casetofon cu beculețe adus de la turci sau o instalație de pom nereușită. Poate realizați un concurs pentru tinerii talentați din Codlea pentru restilizare.”
Mi-a plăcut ideea și am luat decizia ca începând cu 1 decembrie și până la data de 31 decembrie să oferim posibilitatea tinerilor creativi să vină cu propuneri în vederea restilizării.
Vă rog să trimiteți modelul pe adresa de e-mail: catalin.muntean@primaria-codlea.ro
Mă voi gândi și la o modalitate de premiere a celui mai interesant model. »

restilizare

Numai că ceea ce propune domnul primar este de fapt o restilizare a unei ilegalități deoarece conform unei decizii definitive și irevocabile a Curții de Apel Brașov în dosarul nr. 2116/119/2012, într-o speță care privea o inscripție identică dar în limba maghiară pe primăria Moacșa, citez:
”Din probatoriul administrat rezultă că pe lângă plăcuțele bilingve, pe fațada clădirii și pe toată lungimea acesteia, în partea superioară, există inscripția realizată din elemente de zidărie: „PRIMĂRIA MOACȘA- KOZSEGHAZA MOACŞA”.
Instanța apreciază că această inscripționare nu are la bază vreun text legal. Contrar reținerilor instanței de fond, prev. art. 10 pct. 2 lit. d și g din Carta europeană a limbilor minoritare nu reglementează acest aspect ci fac referire la publicarea de către autoritățile locale a textelor oficiale și în limbile regionale sau minoritare precum și la folosirea, dacă este cazul, alături de denumirea în limba (limbile) oficială (oficiale), a formelor tradiționale și corecte ale toponimiei în limbile regionale sau minoritare, fără însă să reglementeze dreptul minorităților de a inscripționa pe sediul autorităților publice alte mențiuni în afara celor reglementate expres de lege.
Raționamentul instanței de fond fundamentat pe inexistența unei prohibiții exprese altor inscripții în afara celor reglementate de lege nu este corect. Autonomia trebuie exercitată în limitele prevăzute de lege iar pe de altă parte, urmând raționamentul instanței de fond ar însemna că ar fi permisă orice fel de inscripție pe sediul autorităților publice „cât timp nu există o prevedere care să interzică respectiva inscripție”. O astfel de interpretare nu poate fi primită, față de caracterul public al instituției în cauză, existența unor restricții cu privire la inscripționări, însemne sau alte asemenea elemente este justificată.
Dispozițiile legale reglementează în mod amănunțit condițiile în care trebuie făcute inscripțiile bilingve .
Astfel, potrivit art. 76 alin. 4 din Legea 215/2001 autoritățile administrației publice locale vor asigura inscripționarea denumirii localităților și a instituțiilor publice de sub autoritatea lor. precum și afișarea anunțurilor de interes public și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective, în condițiile prevăzute la alin. (2)”. iar conform art. 12 din HG 1206/2001 .inscripționarea în limba maternă a denumirii instituțiilor publice de sub autoritatea consiliilor locale sau județene se face printr-o tăbliță similară ca dimensiune, caracter, mărime a literelor și culori cu cea inscripționată în limba română. Tăblița se va amplasa sub tăblița care conține denumirea oficială în limba română.”
Prin urmare, instanța apreciază că indiferent de traducerea exactă a textului în discuție, față de natura și poziționarea acesteia, o astfel de inscripție nu este permisă.”inscripție1
Pentru a simplifica și a înțelege și locuitorii din Codlea care nu stăpânesc termenii juridici și nu cunosc legislația din domeniu:
– în Codlea pe primărie ar fi permisă inscripționarea bilingvă doar dacă ar exista o minoritate de cel puțin 20% din ponderea totală.
– Iar aceea inscripționare ar consta strict din două tăblițe cu mărimi identice, care au dimensiuni și caractere expres prevăzute în niște norme metodologice.
Monstruozitatea aceea verde de pe clădirea Primăriei este totalmente ilegală și a fost făcută în disprețul prevederilor legale.
Luând în considerare cele expuse mai sus, vă solicit în mod respectuos ”restilizarea prin îndepărtare” de pe clădirea primăriei Codlea a acelei inscripții ilegale.
A sosit timpul ca și în Codlea autoritățile administrației locale să respecte ad literam toate prevederile legale iar fanteziile aberante ale unor foști conducători să nu fie perpetuate și ”restilizate” tot în același scop manipulator pentru care au fost făcute.
Dat fiind faptul că soluția de ”restilizare prin îndepărtare definitivă” este soinscripțieluția câștigătoare îmi arog premiul pe care doriți să-l dați și vă promit că acest premiu va fi donat mai departe unei familii sau unei persoane nevoiașe.
P.S.: dacă această aberație verde nu va dispărea de pe frontispiciul primăriei îmi rezerv dreptul de a apela la căile legale prin care să fie restaurată ordinea legală în această privință.

Join the discussion 3 Comments

 • Un Codlean spune:

  Către Domnul Agache Aurel Dionisie !

  Nu înțeleg cu ce vă deranjează acea inscripție bilingvă de pe frontispiciul primăriei care mie mi se pare corectă.
  Ar fi bine vă documentați despre istoria acestui oraș, ce națiune a fost majoritara în Zeiden și dacă observați mai bine istoria săseasca a lăsat urme adânci și peste secole uitate în jur arhitectura clădirilor și documentațivă mai bine înainte sa faceți o afirmație neargumentată. Eu sunt revoltat când vad astfel de articole neargumentate.

 • Un Codlean spune:

  Locuiesc în Germania și sper ca înțelegeți cât de important este mesajul. Vă mulțumesc.

 • Codleanul spune:

  Stimate domn. Vă înțeleg revolta dar nu există nici o legătură între istoria sașilor și arhitectura lor și modul prin care se inscripționează o clădire publică a statului român. În Germania sunt sigur că primarii respectă legislația în domeniu și nu fac nimic de capul lor. Pe de altă parte articolul este argumentat foarte bine pe când dumneavoastră veniți doar cu o chestiune de impresie ce ține strict de latura emoțională a problemei.

Leave a Reply