was successfully added to your cart.

Nu are cum să respecte condițiile pentru o nouă autorizație integrată pentru mediu până la data de 31 decembrie 2015 deoarece:Raspuns APM Brasov1Raspuns APM Brasov2– APM Brașov a analizat documentația și a comunicat societății ca cerința BAT („Reference Document on Best Available Technigues în the Slaughterhouses and Animal By-Products Industries” mai 2005) referitoare la epurarea apelor uzate care prevede și tratarea biologică a efluentului, nu este îndeplinită și ca urmare, este necesară obținerea unei noi Autorizații de Gospodărire a Apelor, fără măsuri și lucrări pentru asigurarea îndeplinirii condițiilor de autorizare a folosinței de apă, respectiv după racordarea la colectorul de canalizare și încheierea unui contract de prestări servicii ( alimentare cu apa și canalizare) însoțit de Acord de preluare ape uzate în rețeaua de canalizare, încheiate cu operatorul de apă, respectiv COMPANIA APA Brașov.

 – GNM-CG- Secretariatul Comisariatului Județean Brașov a verificat amplasamentul societății Protan și a transmis în data de 27.11.2015 adresa cu privire la-nerespectarea prevederilor din autorizația integrată de mediu ( nerealizarea treptei biologice a stației de epurare prevăzută în Planul de acțiuni, depășiri ale concentrațiilor apei uzate preepurate fata de limitele impuse de legislația în; vigoare și lipsa monitorizații lunare a apelor uzate evacuate de pe amplasament).

 În urma adresei GNM-Serviciul Comisariatul Județean Brașov, APM Brașov a transmis în aceeași zi, societății Protan, Notificarea prealabilă și a solicitat îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din actul de reglementare emis (Autorizația Integrată de Mediu nr.49/30.10.2016, revizuită la 12.01.2010, valabilă până la data de 31.12.2015, emisă de ARPM Sibiu și revizuită la data de 02.12.2014 de APM Brașov) până la 31.12.2015, data expirării Autorizației Integrate de Mediu și a perioadei de tranziție.

 – Neîndeplinirea obligațiilor menționate până la termenul acordat conduce la suspendarea autorizației de mediu, respectiv a activității până la conformare.

 – Emiterea unei noi Autorizații de mediu se va face după prezentarea tuturor actelor de reglementare care să ateste conformarea activității cu cerința BAT, referitoare la epurarea apelor uzate care prevede și tratarea biologică a efluentului, precum și cu prezentarea buletinelor de analiza cu încadrarea apelor uzate epurate în limitele prevăzute de legislația în vigoare.

 Acum ne putem da seama de ce pe plan local singura mediatizare a procedurilor privind obținerea autorizației integrate de mediu s-a făcut doar la avizierul primăriei, unde practic nu se uită nici dracu!

 Și dacă fotografiezi ca să faci o mediatizare așa cum trebuie a acestui proceduri pentru ca locuitorii să-și poată exprima părerea, este chemată poliția locală!

 De publicitate pentru așa ceva pe situl primăriei nici nu poate fi vorba sau pe publicația locală Gazeta de Codlea, unde se scrie despre orice altceva decât despre poluare în orașul nostru nu. Mai ceva ca în Epoca de Aur!

 Oamenii cu cât știu mai puțin cu atât mai bine. Cam asta este mentalitatea în administrația locală.protan 20 de zile