was successfully added to your cart.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 21/06/2005 la condițiile de aderare a României și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, la capitolul poluarea industrială și managementul riscului se precizează că prin derogare de la dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din Directiva 96/61/CE, condițiile de autorizare a instalațiilor existente nu se aplică pentru S.C. PROTAN S.A. București Sucursala Codlea — Brașov până la data de 31 decembrie 2015, cu condiția respectării obligației de a opera aceste instalații în conformitate cu valorile limită de emisii, parametrii echivalenți sau măsurile tehnice disponibile, în conformitate cu dispozițiile articolului 9 alineatele (3) și (4):

Autorizații pe deplin coordonate trebuie eliberate pentru aceste instalații înainte de 30 octombrie 2007 și trebuie să cuprindă calendare individuale obligatorii în scopul realizării conformării depline. Aceste autorizații trebuie să asigure, la 30 octombrie 2007, conformarea cu principiile generale care reglementează obligațiile de bază ale operatorilor, prevăzute la articolul 3 din directivă.

Anii au trecut și iaca ne apropiem de 31 decembrie 2015.

Au mai rămas 123 de zile. Tic Tac, Tic Tac!123 de zile Protan

Leave a Reply