was successfully added to your cart.

Raportul dintre executiv și legislativ în UAT Codlea.

Episodul nr. 1: Epopeea bordurilor de la sensul giratoriu dintre DN1 și str. Nouă.

Preambul:

În ultimii ani Consiliul Local s-a transformat într-o anexă a executivului care votează de cele mai multe ori orice li se pune în față în funcție de bunul plac al șefului executivului local.

Ședințele de Consiliul Local se desfășoară  într-o lipsa de transparență și de predictibilitate, devreme ce conform prevederilor legale ele ar trebui să se desfășoare cam așa:

ART. 39 (1) Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

    (2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului.

    (3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unității administrativ-teritoriale, cu cel puțin 5 zile înainte ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

    (4) În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orașului sau municipiului sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

    (5) În invitația la ședință se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia.

    (6) Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Așa cum se vede Legea nu a fost făcută pentru a fi încălcată la bunul plac al vreunui primar din România și prin reglementările făcute s-a dorit pe lângă criteriul transparenței să existe și un criteriu al predictibilității, criterii care la Codlea lipsesc cu desăvârșire pentru-că niciodată nu s-a adus la cunoștința opiniei publice a ordinii de zi, iar de cele mai multe ori nici materialele nu sunt comunicate consilierilor cu cel puțin 5 zile în cazul ședințelor ordinare și cel puțin 3 zile înainte în cazul ședințelor extraordinare.

Timp de trei ani de zile lucrurile au decurs în acest stil caracteristic lipsit de transparență și de predictibilitate și chiar dacă izolat s-a mai auzit câte o voce din cadrul consilierilor locali care reclamau acest lucru, în cele din urmă se punea batista pe țambal și toată lumea semna procesul verbal fără vreun comentariu care să ateste situația procedurală ilegală ce premergea aceste hotărâri de consiliu local.

Numai că se apropie alegerile locale și dacă timp de 3 ani s-a lâncezit, acum există o efervescență benefică în general pentru oraș, dar care de fapt are la bază același eșafodaj defect al luării unor decizii.

Același stil al hotărârilor luate în birouri din primărie în ultima clipă, referate ale comisiilor de specialitate sau ale diferitelor compartimente din cadrul executivului adoptate cu 1-2 zile înainte de ședință care ulterior în timpul ședinței sunt impuse în mod forțat sau dacă șeful executivului se răzgândește brusc sunt ignorate complet sau modificate exact în sens invers celor hotărâte inițial, reglări de conturi între diferite grupări politice care sunt materializate prin proiecte de hotărâre de Consiliu Local, supuse de obicei dezbaterii prin încălcarea tuturor procedurilor sau care anihilează sau își însușesc o altă propunere legislativă prin clonarea acesteia.

Dacă s-ar respecta legea aceste anomalii nu ar mai exista. Normal ar fi fost ca executivul să fi avut pe agendă lucrurile foarte bine clarificate cu luni de zile înainte cu privire la ce se va întâmpla cu refacerea structurii rutiere, cu administrarea bunului mers al localității. Normal ar fi fost ca toate chestiunile să fie dezbătute în comisiile de specialitate, să existe referate ale compartimentelor din cadrul primăriei care să fie examinate din timp de cei care vor lua decizia finală. Iar toate acestea să aibă la bază proiecte bine fundamentate, cu surse de finanțare bine stabilite și să nu mai existe această devălmășie financiară care poate nu ar strica să fie analizată de Curtea de Conturi.

Episodul nr. 1: Epopeea bordurilor de la sensul giratoriu dintre DN1 și str. Nouă.12322859_928659443886005_1808012011072417995_o

Poate unora li se va părea ciudat un asemenea subiect și anume niște borduri banale care au fost bine înfipte în asfaltul de la acel sens giratoriu după care în cele din urmă au fost scoase de acolo.

Modernizarea DN1 este cuprinsă într-un proiect amplu defalcat pe tronsoane dar care deocamdată nu are sursă certă de finanțare și în ceea ce privește tronsonul nr. 4 (Centrul Civic) proiectul nu are o formă finală de resistematizare și nici nu este aprobat de Consiliul Local.

Soluția de creare a unui sens unic prin Centrul Civic este și soluția recomandată de specialiști întrucât traficul greu pe DN1 este depășit de 2,14 ori ca și capacitate.

Datorită lucrărilor de introducere a rețelei de canalizare pe prima porțiune a DN1 între Lidl și str. Nouă traficul greu a fost deviat în mod tacit prin Centrul Civic aceasta fiind singura soluție viabilă.

Și o perioadă de 6 luni circulația s-a desfășurat prin Centru Civic pe ambele sensuri creând mulți nervi dar obiectiv vorbind era singura soluție pe perioada lucrărilor cu canalizarea.

În momentul în care s-a redat circulației un sens de drum pe DN1 prin fața primăriei, domnul primar a plantat foarte rapid acele borduri la sensul giratoriu, practic delimitând cele două sensuri de drum, un sens prin fața primăriei și celălalt sens prin centrul civic, însă oamenii din Centrul Civic au început să se agite temându-se că situația va deveni din ceva temporar în ceva definitiv, iar domnul consilier Ciolan a început să facă demersuri pentru strângeri de semnături și a arătat că se opune ferm acestei situații.12339532_928659497219333_3545875193610820453_o

Pentru a dezamorsa această situație devenită incomodă, primarul s-a repliat foarte rapid și dintr-o propunere de ”reparare” a sensului unic din Centru Civic, totul s-a transformat în câteva ore în propunere de reparare a DN1 de la sensul giratoriu cu str. Vulcanului până la sensul giratoriu de la str. Nouă.

Și totul în câteva ore! Și unde este aici predictibilitatea și transparența? Cum sunt respectate prevederile legii?  În nici într-un fel. 12322744_928659430552673_1539720386761955514_o12339098_928659567219326_7921996011159683267_o

Dacă aceste prevederi ar fi respectate nu s-ar ajunge la situații cum este cea a ”războiului” bordurilor din sensul giratoriu de la capătul străzii Nouă.

Deși cei de la serviciul administrativ și reparații s-au conformat ordinelor primite și au cerut Consiliului Local includerea centrului civic în programul de reparații pentru ca circulația să se desfășoare de facto pe un sens unic pe acolo, după câteva ore situația s-a schimbat radical și deși consilierilor li s-a pus în față tot vechea hârtie, de fapt s-a votat noua voie a șefului executivului.

Acele borduri banale ascund un conflict acerb între o gândire a primarului Muntean Cătălin, care odată ce a luat o decizie o pune în aplicare indiferent dacă au fost respectați toți pașii legali sau dacă proiectul a fost supus aprobării Consiliului Local și gândirea domnului consilier Ciolan Ștefan care având acumulată experiența din ultimii patru ani contestă anumite decizii ale șefului executivului local.

Dar esențial este că acolo unde nu se respectă legea apar astfel de derapaje și bineînțeles nimeni nu știe cine va suporta aceste cheltuieli cu punerea și scoaterea bordurilor, dar totuși mă îndoiesc că firma privată va accepta să suporte ea cheltuielile ocazionate de aceste lucrări.

Și tot esențial este faptul că raportul dintre executiv și legislativ în UAT Codlea este viciat și se bazează pe nerespectarea tacită a prevederilor legale.

Leave a Reply